|_|Algorytmy sterowania ogrzewaniem decydują o skuteczności i funkcjonalności regulatorów temperatury. ;;https://salus-controls.pl/2020/12/23/regulatory-temperatury-co-steruje-ogrzewaniem/;;Regulatory temperatury – co steruje ogrzewaniem?;;

Algorytm sterowania ogrzewaniem to nic innego jak wbudowany w regulator temperatury schemat grzewczy odpowiedzialny za utrzymywanie w pomieszczeniu temperatury zadanej. Decyduje on o skuteczności i funkcjonalności urządzenia. Dokładność algorytmu przekłada się na precyzyjne sterowanie ogrzewaniem, a co z tym się wiąże – na zadowolenie użytkownika.

Na czym polega różnica pomiędzy prostym, a zaawansowanym technologicznie algorytmem sterującym? Który najlepiej się sprawdzi do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym, a który do sterowania ogrzewaniem podłogowym?

Z tekstu się dowiesz:

Sterowanie ogrzewaniem to matematyka

Ogrzewanie grzejnikowe (konwekcyjne) cechuje szybkie nagrzanie kaloryferów do wysokich temperatur, a w konsekwencji szybkie ogrzanie pomieszczeń (od kilkunastu do kilkudziesięciu minut). Podobnie w odwrotną stronę – szybkie wystudzenie grzejników oraz pomieszczeń. Ogrzewanie podłogowe z kolei charakteryzuje niska temperatura powierzchni grzewczej, jak również duża bezwładność cieplna (długi czas nagrzewania i stygnięcia – do kilku godzin).

Nie każdy program regulacji jest odpowiedni dla każdego typu ogrzewania. Chcąc wybrać do swojego domu najwłaściwszy system sterowania warto mieć tego świadomość.

Histereza CO

Jest to najprostszy dwupołożeniowy algorytm (włącz/wyłącz). Pracuje w oparciu o różnicę, przy której regulator po osiągnięciu zadanej przez użytkownika temperatury ponownie wysyła do kotła sygnał zapotrzebowania na grzanie. Powoduje to ciągłą oscylację temperatury – dogrzanie, wychłodzenie, dogrzanie, wychłodzenie itd. Jeśli histerezę ustawiono na poziomie ± 0,5 stopnia Celsjusza, a wartość żądana wynosi 23 stopnie, regulator uruchomi kocioł, gdy temperatura spadnie do 22,5 stopni, a wyłączy, gdy wzrośnie do 23,5. Ten schemat opiera się na lekkich przesterowaniach, nie gwarantuje precyzji. Z uwagi na dużą bezwładność ogrzewania podłogowego histereza nie jest zalecana w sterownikach przeznaczonych dla podłogówki. Bardziej zadowalające efekty daje w ogrzewaniu grzejnikowym.

PWM

Bardziej stabilnym rozwiązaniem jest sterowanie impulsowe, czyli Pulse-Width Modulation. To również dwupołożeniowy mechanizm (włącz/wyłącz), lecz jako dodatkowy parametr uwzględniono w nim czas grzania. W PWM różnica między temperaturą zadaną, a temperaturą aktualną decyduje o tym, jak długo urządzenie grzewcze będzie pracowało. Odbywa się to na podstawie ustalonej tabeli wzorów. Dla lepszego zrozumienia przełóżmy ten mechanizm na regułę. Aby utrzymać temperaturę zadaną, jeżeli różnica temperatur wynosi X – urządzenie grzewcze się włączy na Y (z góry wyznaczony czas grzania). Mała różnica oznacza krótkie grzanie, duża – długie (różne pomieszczenia nagrzewają się w różnym czasie). Algorytm ten – z uwagi na uwzględnianie czasu nagrzewania – z dobrym skutkiem jest stosowany do sterowania podłogówką.

TPI

W przypadku TPI (Time Proporcional and Integral) – samouczącego się algorytmu czasowo-proporcjonalnego całkującego – sytuacja jest podobna jak przy PWM. Ten program nie pracuje jednak w oparciu o wzory. Jest skuteczniejszy, bo przelicza czas pracy pieca na bieżąco, na podstawie matematycznych całek. „Uczy się” zamiast korzystać z szablonów. Dzięki tym przeliczeniom sterownik „wie” na jak długo trzeba piec włączyć, żeby na wyznaczoną porę osiągnąć żądaną temperaturę. Sterownik "przewiduje": gdy temperatura zbliża się do spadku, odpowiednio wcześniej uruchamia grzanie. Szybszy czas reakcji w ustalonych stanach oraz ograniczenie przesterowania skutkuje lepszym wynikiem regulacji.

ITLC

Internal Temperature Load Compensation to zaawansowany technologicznie algorytm precyzyjnego utrzymywania temperatury, który można określić mianem nowego TPI. Jest dokładniejszy i – modulując czasem otwarcia/zamknięcia siłownika, zapewnia jeszcze lepszą kontrolę nad ogrzewaniem.

Sterowanie ogrzewaniem z regulatorami SALUS Controls

Firma SALUS Controls oferuje regulatory temperatury odpowiednie dla wszystkich typów ogrzewania. W porównaniu z regulatorami konkurencyjnych marek wypada lepiej pod względem dopasowania algorytmu sterującego do rodzaju ogrzewania. Przykładowo, modele dedykowane podłogówce są wyposażone w PWM, nie ograniczają się do histerezy.

Każdy system należy rozpatrywać indywidualnie, ale przyjmijmy, że instalacje grzejnikowe – we współpracy z głowicami termostatycznymi  – obsłużą standardowe modele, jak również te z bezprzewodowej serii SALUS Smart Home. Natomiast przy ogrzewaniu podłogowym – poza serią Smart Home – najlepiej się sprawdzą produkty z linii Expert HTR, Expert NSB oraz Expert.

Oto przykładowe propozycje urządzeń sterujących ogrzewaniem:
VS30W

Cyfrowy, przewodowy regulator temperatury (model podtynkowy – montaż w puszce φ 60 mm) z systemem PWM i możliwością tworzenia harmonogramów. Służy do sterowania ogrzewaniem lub chłodzeniem płaszczyznowym (np. podłogówką). Za pośrednictwem przewodowej listwy sterującej sterownik wpływa na ekonomiczną pracę regulatorów dobowych (nocna redukcja temperatury – NSB). Współpracuje z KL08NSB lub KL06-M (230V) oraz z siłownikami typu NC lub NO.

HTRP-RF(50)

Cyfrowy bateryjny regulator z algorytmem grzania TPI oraz wejściem na dodatkowy czujnik temperatury podłogi/powietrza. Służy do bezprzewodowego sterowania urządzeniami serii SALUS Smart Home (listwa centralna KL08RF, głowica TRV , moduł sterujący RX10RF ). Można nim sterować offline (z koordynatorem CO10RF – wówczas pracuje jako regulator tygodniowy) oraz online (za pomocą bramki internetowej UGE600 i aplikacji SALUS Smart Home ). Zapewnia możliwość tworzenia własnych harmonogramów.

VS20BRF

Cyfrowy regulator temperatury z algorytmem grzania TPI oraz wejściem na dodatkowy czujnik temperatury (podłogi/powietrza) lub zajętości (karta hotelowa). Służy do bezprzewodowego sterowania urządzeniami z serii SALUS Smart Home (listwa centralna KL08RF, głowica TRV, moduł sterujący RX10RF. Można nim sterować offline (z koordynatorem CO10RF – wówczas pracuje jako regulator tygodniowy, dobowy lub programator czasowy CWU – z RX10RF) oraz online (za pomocą bramki UGE600 i aplikacji SALUS Smart Home). Daje możliwość tworzenia własnych harmonogramów i w zakresie sterowania ogrzewaniem współpracuje z asystentem głosowym Amazon ALEXA.

Quantum SQ610

Wielofunkcyjny regulator temperatury sterujący produktami serii SALUS Smart Home. Zapewnia opcję sterowania offline (poprzez CO10RF), online (poprzez UGE600 i aplikację mobilną) oraz przewodowo (przy bezpośrednim podłączeniu do regulatora urządzeń – np. przewodowej listwy sterującej, kotła). Wśród wielu zalet Quantum SQ610 na szczególną uwagę zasługują:

Na zakończenie zatrzymajmy się przy modelu Quantum, ponieważ jest on także wyposażony w opartą o algorytm ITLC funkcję optymizacji – OPTIMUM START / OPTIMUM STOP.

O co w niej chodzi?

O lepszą precyzję sterowania i większą dokładność pracy harmonogramów. Gdy funkcja OPTIMUM START jest włączona, regulator z odpowiednim wyprzedzeniem wysyła do źródła ciepła sygnał grzania. Dzięki temu zadana dla pomieszczenia temperatura jest osiągnięta na wyznaczoną godzinę. Natomiast, gdy włączona jest funkcja OPTIMUM STOP, sterownik zadziała odwrotnie – obliczy bezwładność systemu (czas wychłodzenia) i z wyprzedzeniem wyłączy źródło ciepła, aby na wskazaną godzinę temperaturę w pomieszczeniu obniżyć. W rezultacie, nie rezygnując z komfortu i utrzymując wpisaną w harmonogram temperaturę, unikamy przesterowania.

OPTIMUM START i OPTIMUM STOP to opcjonalne (mogą zostać włączone lub wyłączone), energooszczędne dodatki, które – w kombinacji z inteligentnym algorytmem ITLC – czynią regulator temperatury jeszcze efektywniejszym w pracy i minimalizacji kosztów ogrzewania.

Jak widać, dla lepszego dopasowania urządzenia do danego systemu grzewczego, nowoczesne sterowniki marki SALUS Controls dają użytkownikowi opcję wyboru algorytmu sterującego. Oferta produktów jest bogata. Zależnie od budżetu i potrzeb użytkowników, każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

;;https://salus-controls.pl/wp-content/uploads/2020/12/sygnal.jpg|_|Jak nie marnować energii i zmniejszyć przenikanie zanieczyszczeń do powietrza? Zobacz, jakie masz możliwości.;;https://salus-controls.pl/2020/10/30/sterowanie-ogrzewaniem/;;Sterowanie ogrzewaniem: 3 kroki do bycia eko nie wychodząc z domu;;

Wpływ człowieka na przyrodę jest zgubny (patrz: Smog – jak powstaje i dlaczego jest groźny?). Rozwój cywilizacji niszczy środowisko naturalne i przyczynia się do powstawania groźnych chorób. Spalanie śmieci, emisja pyłów i toksyn do atmosfery, marnowanie energii – to nasza codzienność. Nie przewidzimy kiedy dosięgnie nas katastrofa ekologiczna, ale, jeśli nie zrobimy nic albo zrobimy niewiele, to nie będzie odległa przyszłość. Seria klęsk żywiołowych może dotknąć nas, nasze dzieci, a niemal na pewno dotknie nasze wnuki.

Świadomość ta jest potrzebna, aby się mobilizować do zmian i szukać odpowiedzi na pytanie: co w swoim wąskim zakresie możemy robić, aby do tego nie dopuścić? Jak nie marnować energii i zmniejszyć przenikanie zanieczyszczeń do powietrza? Wariantów – poza wymianą kotła węglowego na ekologiczny – jest wiele.

Możemy:

Po pierwsze: zatrzymaj ciepło w domu

Nawet najbardziej ekologiczne technologie grzewcze nie wykażą się energooszczędnością, jeżeli ciepło będzie uciekało z budynku przez nieszczelne okna i drzwi. Spowoduje to niepotrzebne zużywanie energii poprzez długotrwałe dogrzewanie pomieszczeń, wychładzanych wskutek złej izolacji.

W przypadku budynków nowo powstających energooszczędność jest z góry narzucana przez Ministerstwo Infrastruktury już na etapie projektowania i budowy. Podobnie w przypadku obiektów gruntowanie modernizowanych. Najnowsze parametry dopuszczające do użytku domy jednorodzinne określają przepisy WT 2021, które wchodzą w życie od początku stycznia 2021 roku (zobacz: Ogrzewanie a nowe standardy WT 2021). Do tego czasu – czyli jeszcze przez dwa miesiące – obowiązują mniej restrykcyjne ustalenia zawarte w WT 2017. Z uwagi na rozwój technologii i budownictwa, aktualizacja tych wytycznych powstaje średnio co 5 lat.

Co jednak można robić na własną rękę podczas użytkowania naszych domów? Zwłaszcza tych starszych, których standardy energetyczne są, z grubsza rzecz biorąc, niewystarczające.

O czym pamiętać, aby zatrzymać ciepło w domu?

Po drugie: monitoruj zużycie energii

Codzienne marnowanie energii to plaga. Tymczasem taka nieroztropność kosztuje zarówno w wymiarze finansowym, jak i ekologicznym: nie wyłączmy świateł, nie wyjmujemy z gniazdek ładowarek, śpimy przy zapalonych lampkach nocnych. Nie zawsze też zwracamy uwagę na to, jakiej klasy energetycznej urządzenia każdego dnia użytkujemy. Sumując te oraz wiele innych zaniedbań, niechcący powodujemy gigantyczny wzrost kosztów eksploatacji naszych domów i niczym nieuzasadnione straty energii.

Automatyka budynkowa marki SALUS Controls – wyposażona w serię Smart Home – to rozwiązanie, które pomoże zoptymalizować pracę sprzętów domowych. Przede wszystkim, dzięki odpowiednio zaprogramowanym scenariuszom pracy, regulatory temperatury, Smart Plugi czy inteligentne przekaźniki mogą sterować nie tylko ogrzewaniem, ale również oświetleniem i urządzeniami elektrycznymi typu ON/OFF. Dla przykładu, o ustalonej porze od wybranych urządzeń zostanie odcięte zasilanie, co automatycznie zmniejszy pobór energii. Wystarczy stworzyć regułę  wyłączającą wszystko o północy.

Ponadto, bezpłatna aplikacja SALUS Smart Home rejestruje zużycie energii przez urządzenia sterowane za pomocą inteligentnych wtyczek (Smart Plug), wskazując największe źródła jej pochłanialności. Historia poboru (czytelne wykresy) pozwala przeprowadzać jednoznaczną kalkulację. Nie trzeba już strzelać w ciemnio – grzejnik w korytarzu, lampa w sypialni, komputer? Które urządzenia nie działają wydajnie i wymagają zmiany trybu pracy? Które są nieekologiczne? Które trzeba wymienić na nowe? Mając konkretne dane, wiadomo, czego pilnować.

Po trzecie: unikaj przesterowań

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem – a jest – że największą część energii zużywanej podczas eksploatacji domu pochłania ogrzewanie – to ponad 70% zapotrzebowania budynku na energię. Dlatego ważne jest robienie tego „z głową”, poprzez dostosowanie ciepła pokoi do ich funkcji oraz pory dnia. Warto, żeby w sypialni było chłodniej niż w salonie, z kolei w salonie dobrze jest utrzymywać temperaturę ekonomiczną (a nie komfortową lub przeciwnie – zbyt niską) w czasie dłuższej nieobecności domowników. Te z pozoru drobne udogodnienia nie tylko podnoszą komfort życia i sprzyjają lepszemu zdrowiu, ale też odciążają przeładowaną skutkami rozwoju cywilizacyjnego przyrodę. Dopiero taka mikroskala naszych działań przyniesie makrorezultaty.

Trzeba również pamiętać, że niekontrolowane cykle przegrzań oraz wychłodzeń nie sprzyjają stabilnemu funkcjonowaniu instalacji grzewczej i zwiększają jej awaryjność.

Regulatory temperatury marki SALUS Controls ograniczają zbędną aktywność urządzenia grzewczego, utrzymując w pomieszczeniach indywidualną, ustaloną przez domowników temperaturę. Dostarczają tyle ciepła, ile potrzeba, eliminując niekomfortowy i niesprzyjający środowisku efekt przesterowania.

Sterowanie temperaturą w domu zmniejsza straty energii. Nie tylko wymiana kotła i paliwa grzewczego (patrz: warunki uzyskania dofinansowania na likwidację pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia grzewczego ), ale także mądre sterowanie ogrzewaniem CO jest rozwiązaniem wysoce ekologicznym.

Podsumowując

Dlaczego warto zastosować inteligentne sterowanie ogrzewaniem?

Po pierwsze, dopasowując temperaturę pomieszczeń do swoich bieżących potrzeb (np. 23 stopnie w łazience, 21 stopni w salonie, 19 stopni w sypialni), unikamy przegrzania mniej uczęszczanych pokoi i opłat za ciepło, którego nie potrzebujemy.

Po drugie, regulatory pokojowe SALUS Controls działają elastycznie. Ich głównym zadaniem jest utrzymanie w pokojach ustalonej temperatury (harmonogramy grzania). Nie oznacza to jednak, że będąc poza domem, nie mamy wpływu na pracę urządzeń grzewczych. Dzięki serii SALUS Smart Home, z biura, z hotelu – na bieżąco możemy reagować. Regulatory pracują według harmonogramów, lecz uwzględniają także doraźne decyzje użytkownika.

Po trzecie, sterowanie ogrzewaniem sprzyja ograniczeniu strat energetycznych podczas codziennej eksploatacji budynku, co przekłada się na ochronę środowiska, poprawę jakości powietrza, którym oddychamy (zmniejszenie smogu), a także obniżenie domowych opłat.

;;https://salus-controls.pl/wp-content/uploads/2020/10/bbbbb.jpg|_|Smog to w Polsce potężny problem. Co go powoduje? Dlaczego sposób ogrzewanie domów ma wpływ na jakość powietrza?;;https://salus-controls.pl/2020/10/16/smog-jak-powstaje-i-dlaczego-jest-grozny/;;Smog – jak powstaje i dlaczego jest groźny?;;

Czym jest smog?

Smog powstaje z połączenia czterech głównych czynników środowiskowych:
•zanieczyszczeń wytworzonych przez człowieka
•mgły
•braku wiatru
•niskiej temperatury

Smog jest więc atmosferyczną "chmurą zanieczyszczeń i pyłów" – gęstą mgłą na cząsteczkach dymu – co wyraża się również w jego nazwie: połączenie anglojęzycznych słów smoke (dym) oraz fog (mgła).

Pyły i gazy trujące (głównie dwutlenek siarki) od zawsze przedostawały się do powietrza, za co odpowiedzialna była nie tylko działalność człowieka, ale i naturalne zjawiska przyrodnicze, np. erupcje wulkanów. Jednak skażenie środowiska stało się prawdziwym powodem do obaw dopiero wskutek rozwoju przemysłu opartego na wykorzystywaniu energii węgla kamiennego (XIX w). W kolejnym stuleciu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza wpłynęła galopująca motoryzacja (zwiększona liczba samochodów i ilość spalin) oraz – co jest wielką ekologiczną zmorą, a nie zawsze sobie ten fakt uświadamiamy – prowadzenie gospodarstw domowych w sposób zagrażający nam samym.

Obecnie – zwłaszcza w sezonie grzewczym – zjawisko smogu nikogo nie dziwi. Choć utrudnia nam życie i pogarsza zdrowie, przywykliśmy do jego obecności do tego stopnia, że coroczne alarmy smogowe nie robią na nas takiego wrażenia, jak powinny – wielu z nas je traktuje jako zło nieuniknione. Niesłusznie.

Powietrze, którym oddychamy

Smog to w Polsce od lat potężny problem. W okresie najwyższego zanieczyszczenia, powietrze przestaje być przejrzyste. Czujemy, a nawet gołym okiem widzimy „chmurę zanieczyszczeń”. Wdychamy pyły, ołów, kwaśne gazy, dwutlenek siarki, tlenki azotu, węglowodory.

W wielu miejscowościach naszego kraju normy stężenia szkodliwych pyłów każdej zimy są przekroczone o kilkaset procent, co skutkuje tym, że z powodu zanieczyszczenia powietrza umierają ludzie. Problem jest aktualny mimo ostrzeżeń ekologów oraz uruchamianych przez polityków programów proekologicznych – np. rządowy program Czyste Powietrze, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Choć z roku na rok świadomość Polaków w tym zakresie wzrasta, w naszych działaniach nadal brakuje efektu skali.

Zgodnie z prognozami Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) sprzed kilku lat, jeżeli nie będą prowadzone systematyczne i efektywne działania ograniczające emisję szkodliwych gazów i pyłów, w 2030 roku poziom zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach będzie należał do najwyższych w UE.

Przyczyny powstawania smogu

Według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce są gospodarstwa domowe, czyli tzw. niska emisja (nazwa pochodzi od niskich, niefabrycznych kominów). Największym problemem jest nieodpowiednie ogrzewanie domów jednorodzinnych oraz kamienic (palenie węgla, drewna, opon, nadal się zdarza, że śmieci). Równie istotne jest przegrzewanie pomieszczeń, zużywanie zbyt dużo paliwa grzewczego, skutkujące nadmierną emisją produktów spalania do atmosfery.

Dopiero odwołując się do danych liczbowych widzimy, jak wielkie znaczenie dla środowiska naturalnego mają nasze codzienne wybory. Za emisję szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 gospodarstwa domowe są odpowiedzialne aż w 46%, co robi wrażenie szczególnie w zestawieniu z przemysłem (20%) oraz – mocno demonizowanym pod tym kątem – transportem drogowym (8%). Jeszcze większe dysproporcje widzimy w źródłach emisji rakotwórczego benzopirenu. Tutaj niska emisja ponosi winę w aż 84%, przemysł w 10%, a transport drogowy zaledwie w 1% (dane KOBiZE za 2017 rok).

Warto też zauważyć – i tutaj nie trzeba się odwoływać do danych liczbowych – że problem smogu latem praktycznie zanika, mimo wzmożonego ruchu samochodowego. Smog pojawia się dopiero zimą, gdy wszyscy ogrzewamy nasze domy. Tak więc – choć bez wątpienia ruch samochodowy jest źródłem zanieczyszczeń (emisja tlenków azotu) – silniki spalinowe nie są głównym winowajcą odpowiadającym za powstawanie smogu.

Jaki z tego wniosek? To nie dymy z fabrycznych kominów i samochodowe spaliny najbardziej zatruwają powietrze, którym oddychamy. Robią to nasze niewłaściwie ogrzewane domy.

Niewłaściwe ogrzewanie domów, czyli co?

Mówiąc o niewłaściwym ogrzewaniu domów, mamy na myśli głównie:

•stosowanie kotłów węglowych (przypomnijmy: szkodliwe produkty powstałe w wyniku spalania opału to: dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie oraz pyły zawieszone PM10, PM2,5)
•spalanie odpadów, plastiku, tworzyw sztucznych
•straty ciepła wynikające z nieszczelności budynków
•straty ciepła wynikające z przesterowań (nieefektywne ogrzewanie pomieszczeń)

Skutki oddziaływania smogu na organizm człowieka

Zła jakość powietrza sprawia, że ciężej nam się oddycha, gorzej się czujemy, a także częściej zapadamy na infekcje, zwłaszcza górnych dróg oddechowych.

Nie są to jedyne skutki oddziaływania smogu na nasz organizm. W perspektywie długofalowej skażone powietrze przyczynia się do rozwoju:

•nowotworów
•przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
•astmy i alergii
•choroby wieńcowej i niewydolności serca
•groźnych ataków duszności
•nadciśnienia tętniczego
•kłopotów z gardłem, krtanią, oskrzelami
•zapalenia spojówek
•zaburzeń koncentracji
•problemów ze snem

Jak zapobiegać degradacji środowiska?

Wydaje się więc, że – poza rozwiązaniami ustawowymi (uchwały antysmogowe, programy wspierające nowe standardy ogrzewania domów indywidualnych) – kluczem do poprawy sytuacji ekologicznej w naszym kraju jest edukacja społeczna oraz powszechne użytkowanie nowych technologii grzewczych. Poprawę jakości powietrza przyniesie tylko promowanie dobrych praktyk oraz wskazywanie korzyści wynikających z ich wdrożenia.

Czy Polacy są tego świadomi? Czy wiedzą, które skutki rozwoju cywilizacyjnego niszczą ich zdrowie? Czy zaliczają do nich niewłaściwe ogrzewanie własnych domów? Jakie w związku z tym podejmują działania?

Wkrótce na naszym blogu opublikujemy wnioski z sondażu przeprowadzonego w lutym 2020 roku przez BioStat® Centrum Badawczo-Rozwojowe na zlecenie firmy SALUS Controls. Raport zatytułowany Smog i ekologia oczami Polaków jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak na co dzień dbamy o ekologię oraz czy wykorzystujemy do tego celu technologię Smart Home. Już dziś zapraszamy do lektury.

;;https://salus-controls.pl/wp-content/uploads/2020/10/cover1.jpg|_|Konfigurator SALUS Controls jest przyjaznym w obsłudze narzędziem pomagającym w stworzeniu systemu sterowania ogrzewaniem.;;https://salus-controls.pl/2020/10/09/konfigurator-systemu-sterowania-salus-controls-ile-kosztuje-inteligentny-dom/;;Konfigurator systemu sterowania SALUS Controls – ile kosztuje inteligentny dom?;;

Posiadacze, inwestorzy oraz instalatorzy systemów inteligentnego sterowania domem wiedzą, że zakup ten jest inwestycją, która polepsza komfort życia. Jeżeli rozważasz zainwestowanie pieniędzy w nowoczesną automatykę budynkową, chcesz wiedzieć, z jakiego rzędu wydatkiem musisz się liczyć. I w tym miejscu od razu zdradzamy, że na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od nieruchomości oraz potrzeb i oczekiwań jej użytkowników.

Z tekstu się dowiesz:
• czym jest i do czego służy konfigurator systemu SALUS Controls?
• od czego zależy koszt instalacji systemu?

Smart Home to więcej niż wygoda

Komfort, który oferuje automatyka domowa, nie ogranicza się jedynie do zdalnego wyłączania żelazka lub włączania lampy. Inteligentne sterowanie domem oznacza:

a. optymalną regulację ogrzewania: idealną temperaturę w każdym pomieszczeniu
b. domową ekonomię: mniejsze wydatki za pobór energii
c. sterowanie urządzeniami, np. roletami, oświetleniem, zraszaczami ogrodowymi
d. bezpieczeństwo mienia: czujniki alarmowe, powiadomienia SMS
e. ochronę środowiska: mniejszą emisję zanieczyszczeń
f. komfort i wygodę na co dzień

Inteligentny dom kojarzy się dziś z nowoczesnością, energooszczędnością, bezpieczeństwem, kontrolą wydatków. Scenariusze zależności między pracującymi w systemie urządzeniami są niemal niewyczerpane. Otwarta natomiast pozostaje kwestia tworzenia systemu oraz jego ceny. I dlatego specjaliści techniczni firmy SALUS Controls stworzyli konfigurator systemu.

Konfigurator systemu – co to jest?

Konfigurator SALUS Controls jest przyjaznym w obsłudze narzędziem doboru pomagającym instalatorowi/użytkownikowi w skompletowaniu produktów i stworzeniu systemu najlepiej  odpowiadającego potrzebom domowników. Mamy różne architektonicznie domy/mieszkania, różne typy instalacji grzewczych. Rytm życia każdego z nas też jest inny. Nie istnieje więc system uniwersalny. Taki, którego z góry zaprogramowane ustawienia sprostają oczekiwaniom wszystkich. Dlatego elementy sterujące inteligentnym domem trzeba dobierać indywidualnie. „Uszyć na miarę", jak strój u krawca.

Konfigurator systemu SALUS Controls powstał w oparciu o doświadczenia naszych ekspertów wyniesione z rozmów z klientami dzwoniącymi na Infolinię Wsparcia Technicznego. Wiedząc, jakie są ich najczęstsze pytania, a także, jakie problemy mają użytkownicy i instalatorzy z wyborem urządzeń i dostosowaniem ich do warunków panujących w budynku, stworzyliśmy „wirtualną wersję doradcy”, czyli konfigurator. Skorzystać z niego możesz w dowolnym momencie, pracując we własnym tempie, wybierając różne kombinacje produktów oraz na bieżąco kalkulując możliwości sterowania oraz koszty.Posługiwanie się konfiguratorem SALUS Controls w opcji "użytkownik" polega na udzieleniu odpowiedzi na kilka podstawowych pytań dotyczących warunków technicznych budynku (rodzaj instalacji, powierzchnia podłogi, liczba grzejników etc.). Informacje te są kluczowe dla wyboru urządzeń sterujących. W opcji "instalator" pytania mają bardziej techniczny charakter, pytamy np. o liczbę rozdzielaczy (co odpowiada liczbie potrzebnych listew sterujących), liczbę pętli podłączonych do rozdzielacza.

Po podaniu odpowiedzi konfigurator wskazuje listę i liczbę potrzebnych produktów; dostępne warianty, z których można wybrać odpowiednie pod względem funkcji, ceny, designu.

Na zakończenie program konfigurujący wskazuje propozycje produktów opcjonalnych, czyli takich, których zakup może się okazać konieczny dopiero podczas montażu (czujnik temperatury, osłona zabezpieczająca głowicę, moduł przekaźnika 16A, dodatkowy wzmacniacz sieci ZigBee etc.). W ten sposób powstaje poglądowa kalkulacja kosztów.

Inteligentny dom – ile kosztuje wdrożenie systemu?

Od czego zacząć?

Na początku musisz wiedzieć, czy zależy Ci na sterowaniu ogrzewaniem przez Internet. Z jednej strony ta opcja wymaga dopłaty, ale z drugiej – nieporównywalnie podnosi wygodę i funkcjonalność całego systemu. Następnie należy podać, jakim typem ogrzewania chcesz sterować: grzejnikowym, podłogowym, elektrycznym. Jeżeli w grę wchodzi sterowania ogrzewaniem mieszanym, trzeba uwzględnić produkty potrzebne do regulowania systemu grzewczego obu typów (podłogowego i grzejnikowego). Akcesoria Smart Home to dodatkowy koszt.

Charakterystyka przykładowego domu

Budynek, na podstawie którego orientacyjnie pokażemy działanie naszego konfiguratora, jest parterowy, z użytkowym poddaszem. Na dole znajduje się ogrzewany podłogówką salon z kuchnią oraz łazianka, a na poddaszu trzy ogrzewane grzejnikowo sypialnie – w każdej jeden kaloryfer. Łącznie pięć pomieszczeń. W łazience jest jedno okno. Załóżmy, iż mieszkańcy się zdecydowali na sterowanie przez Internet, z wykorzystaniem wybranych akcesoriów SALUS Smart Home. Jakie produkty wskazał konfigurator? Co dzięki nim zyskają domownicy?

Poznaj możliwości: jak działa konfigurator?

Podzielmy obszary sterowania domem na trzy kategorie:

• sterowanie ogrzewaniem
• sterowanie oświetleniem i roletami
• przykładowe reguły OneTouch
• wykrywanie awarii

Sterowanie ogrzewaniem

Aby w tak zaprojektowanym domu sterować ogrzewaniem przez Internet, trzeba się zaopatrzyć w: regulatory temperatury – np. nowoczesny Quantum SQ610RF z wbudowanym czujnikiem wilgotności oraz funkcją Warm Floor. Optymalne sterowanie instalacją grzewczą osiąga się regulując temperaturę indywidualnie w każdym pomieszczeniu, a więc zawsze potrzeba tyle regulatorów, ile pokoi. Ogrzewany płaszczyznowo dół wymaga listwy sterującej i siłowników (np. samoregulujący siłownik THB). Do sterowanie trzema grzejnikami w sypialniach należy zakupić trzy bezprzewodowe głowice termostatyczne. No i oczywiście „serce” systemu, bez którego nie ma możliwości kierowania domem online – bramka internetowa UGE600.

Sterowanie oświetleniem i roletami

Chcąc stworzyć funkcjonalne reguły OneTouch (więcej o regułach OneTouch tutaj) dla oświetlenia i rolet, do kosztów systemu należy doliczyć dodatkowo akcesoria (wybór urządzeń w zależności od reguł):

Smart Relay (SR600)
Roller Shutter (RS600)
Smart Plug (SPE600, inteligentna wtyczka)

Jak działają te produkty? Smart Plug, jako rozszerzenie gniazdka elektrycznego, steruje wpiętymi w nie urządzeniami. Smart Relay umożliwia sterowanie odbiornikiem o mocy obciążeniowej do 16A. Roller Shutter steruje napędami rolet okiennych i oświetleniem (230V AC). Dzięki tym niewielkim gabarytowo sprzętom dostosujesz do swoich potrzeb moment włączania lub wyłączania światła w wybranych pomieszczeniach lub uzależnisz pracę lamp od innych czynności, np. wejścia do pokoju, zamknięcia okna, uruchomienia wentylatora etc. Za ich pomocą stworzysz także symulację obecności domowników wtedy, gdy dom stoi pusty. Ostateczny koszt zależy od tego, iloma roletami/urządzeniami w domu chcesz sterować.

Jakie reguły OneTouch możesz tworzyć?

W aplikacji SALUS Smart Home zaprogramujesz zależności – scenariusze pracy urządzeń. Przykładowo:

  1. O zachodzie słońca w korytarzu zapali się lampka, a o wschodzie – zgaśnie.
  2. W godzinach porannych rolety w sypialniach się otworzą na 30%, po godzinie na 60%, a po kolejnej na 100%.
  3. Podczas otwarcia okna ogrzewanie w łazience się wyłączy.
  4. O 20:00 temperatura z 22 ℃ obniży się do 20 ℃, ale w łazience podłoga pozostanie komfortowo ciepła do godziny 23:00.
  5. Po naciśnięciu zamontowanego przy drzwiach wyjściowych aktywatora reguł OneTouch, temperatura zadana we wszystkich pokojach spadnie do 18 ℃, w salonie i jadalni zamkną się rolety i zgaśnie światło.

Aby urzeczywistnić te scenariusze w naszym przykładowym domu – poza bramką internetową, aplikacją (bezpłatna) oraz regulatorami temperatury – potrzeba: minimum pięciu Roller Shutterów do automatycznej obsługi rolet, czujnika otwarcia do łazienki, przycisku aktywującego regułę przy wyjściu z domu, inteligentnych wtyczek, których liczba zależy od liczby lamp, mających się wyłączyć w momencie wyjścia. Załóżmy, że potrzeba więc dwóch Smart Plugów i Smart Relaya.

To  wszystko można bez pośpiechu przemyśleć i po podjęciu decyzji wprowadzić w pola konfiguratora.

Wykrywanie awarii

Czujniki wykrywające awarie domowe są elementami serii SALUS Smart Home, co oznacza, że do ich działania jest niezbędna bramka oraz aplikacja. W zależności od tego, które, gdzie i ile czujników chcemy zamontować, poniższe kwoty musimy zwielokrotnić:

Jak działają te urządzenia? Czujnik dymu wykrywa dym. Czujnik zalania wykrywa wodę na powierzchni lub stykach. Czujnik otwarcia wskazuje, które okna/drzwi zostały otwarte oraz umożliwia wyłączanie ogrzewania na czas wietrzenia. Urządzenia w systemie pozwalają na otrzymywanie wiadomości SMS o zdarzeniu.

Podsumowując

Oferta jest bogata, ale czy musisz być bogaty, żeby z niej skorzystać? Firma SALUS Controls proponuje klientom nie tylko ekskluzywne linie premium, ale i dobre na start, standardowe warianty produktów, które świetnie się sprawdzą, a jednocześnie będą przyjazne dla portfela.

Skorzystaj z naszego konfiguratora i sprawdź, jakie rozwiązania najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Dane wprowadzone do programu konfigurującego pomogą Ci się zorientować, ilu i jakich urządzeń będziesz potrzebował do sterowania domem oraz stworzą przybliżony kosztorys całego przedsięwzięcia.

Co ważne, kwoty będą poglądowe – liczone w oparciu o ceny katalogowe netto. Pamiętaj, że nasi dystrybutorzy na pewno zaproponują Ci korzystny rabat.

W razie jakichkolwiek wątpliwości radą służą świetnie wyszkoleni instalatorzy oraz ekipa techniczna SALUS Controls.

;;https://salus-controls.pl/wp-content/uploads/2020/10/cover_v1.jpg|_|Od 2021 roku w życie wchodzą nowe standardy energetyczne budynków. Sprawdź, jakie!;;https://salus-controls.pl/2020/10/02/ogrzewanie-a-nowe-standardy-wt-2021/;;Ogrzewanie a nowe standardy WT 2021;;

WT 2021, czyli stworzona pod kątem energooszczędności oraz troski o środowisko naturalne, aktualizacja warunków technicznych stawianych budynkom powstającym od 1.01.2021 roku.

Z uwagi na stały rozwój technologii i budownictwa, aktualizacja wytycznych dopuszczających budynek do użytku pod kątem jak najniższych strat energii powstaje średnio co 5-6 lat – ostatnią nowelizację Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło w roku 2017 (WT 2017).

Jakim przepisom rozporządzenia trzeba będzie sprostać tym razem? Jakie to będzie miało konsekwencje dla wyboru oraz użytkowania urządzenia grzewczego?

Nowe wytyczne energooszczędnego domu

Standardy WT 2021 są związane z izolacyjnością cieplną oraz oszczędnością energii. Nowe wymogi dla budynków i instalacji obejmują zmianę maksymalnych dopuszczalnych wartości współczynników:

Chodzi więc o ścisłą kontrolę nad tym, ile budynek straci ciepła (ile ciepła „ucieknie” przez izolację, stolarkę okienną) oraz jakie jest jego zapotrzebowanie na energię nieodnawialną niezbędną do ogrzania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania CWU, oświetlenia. Oczywiście w obu sytuacjach dąży się do jak najmniejszych strat energetycznych, a więc do jak najniższych wartości U i EP.

Dla energooszczędności domu istotny jest także współczynnik EK, który w projekcie określa zapotrzebowanie na energię końcową. Uwzględnia on dwa poprzednie współczynniki, ponieważ określa, ile energii zostanie rzeczywiście zużytej oraz jak bardzo danym paliwem obciążone zostanie środowisko, co z kolei wynika zarówno z konstrukcji danego budynku, jak i z pracujących w nim instalacji.

Obostrzeniom będzie podlegał każdy projekt domu jednorodzinnego, który pozwolenie na budowę otrzyma po 31 grudnia 2020 roku. Do nowych norm WT 2021 dostosować się będą musiały także budynki, które od tej daty będą rozbudowywane lub modernizowane. Co ważne, wszystkie projekty, które nie zostaną sfinalizowane do końca roku 2020 także będę podlegały nowym warunkom technicznym.

WT 2021 a ogrzewanie budynku jednorodzinnego

Współczynnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię początkową (EP) ściśle się wiąże z rodzajem zastosowanego w domu ogrzewania. Aby projekt domu jednorodzinnego odpowiadał nowemu rozporządzeniu, nie wystarczy zadbać o właściwa izolację obiektu – równocześnie trzeba postawić na instalację grzewczą wykorzystującą surowce odnawialne.

Obecnie EP dla budynku jednorodzinnego nie może przekraczać wartości 95 kWh/(m2/rok). Nowe przepisy redukują tę wartość do 70 kWh(m2/rok).

Trzeba zaznaczyć, iż nowych restrykcyjnych standardów nie spełniają nie tylko tradycyjne kotły na węgiel, ale także kotły olejowe i gazowe – również te najnowszej generacji.

Wybór urządzenia grzewczego

Jakie urządzenie grzewcze najlepiej spełnia wymogi Ministerstwa Infrastruktury?

Do obniżenia wskaźnika EP najbardziej się przyczyniają odnawialne źródła energii (OZE), czyli takie, które w procesie przetwarzania wykorzystują energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną.

Co z tym się wiąże, coraz większą popularność zyskują pompy ciepła – urządzenia te najlepiej spełniają wymagania WT 2021 w odniesieniu do EP, ponieważ umożliwiają duży udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym budynku.

Pompa ciepła

Pompa ciepła działa na zasadzie przemiany termodynamicznej, wymuszając przepływ ciepła z gruntu, wody lub powietrza do ogrzewanych pomieszczeń i/ lub instalacji CWU.

Wprawdzie obecnie większość pomp ciepła jest zasilanych drogą energią elektryczną, jednak wykorzystują one surowce odnawialne, które są darmowe i niewyczerpane.

Nowe eko trendy

W ślad za nowymi przepisami i z myślą o jak najtańszej eksploatacji gospodarstw domowych, z pewnością wzrośnie zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak:

  1. Panele fotowoltaiczne, które umożliwiają zamianę energii promieni słonecznych w energię elektryczną, co w przyszłości z dużym prawdopodobieństwem stanie się źródłem zasilania pomp ciepła.
  2. Rekuperacja, czyli wentylacja przebiegająca z odzyskiwaniem ciepła pochodzącego z usuwanego, zużytego już powietrza (bez wychładzania i zawilgacania pomieszczeń). Rekuperator jest wymiennikiem ciepła: świeże powietrze zostaje ogrzane ciepłem w nim zgromadzonym (z powietrza wymienianego) oraz oczyszczone z alergenów.

Sterowanie ogrzewaniem w służbie energooszczędności

Wymogi techniczne domów jednorodzinnych zawarte w WT 2021 skupiają się na źródłach ciepła odnawialnych i ekologicznych, a więc dużego znaczenia nabierają niskotemperaturowe instalacje grzewcze (ogrzewanie płaszczyznowe; podłogówka) oraz automatyka sterująca.

Dlaczego?

Chociażby dlatego, że – optymalne w myśl nowych przepisów – urządzenia grzewcze, pompy ciepła, najlepszą sprawność osiągają w systemach niskotemperaturowych. Z kolei ogrzewanie podłogowe wymaga odpowiedniego sterowania. Nie wspominając o tym, że zamontowanie w każdym pomieszczeniu regulatorów dostosowuje temperaturę w domu do indywidualnych potrzeb użytkownika, ograniczając kosztowne i nieekologiczne stany przesterowania.

Idąc o krok dalej, optymalizację poboru energii, wynikającą z zastosowania automatyki (systemy sterujące ogrzewaniem), można założyć już na etapie projektowania budynku, jako wspomaganie rozwiązań budowlanych.

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym

Firma SALUS Controls posiada w swojej ofercie nowoczesne produkty służące do sterowania ogrzewaniem podłogowym – przewodowo, bezprzewodowo, przez Internet (z wykorzystaniem bramki i aplikacji internetowej). Oszczędności, ekologia oraz zwiększony komfort cieplny to najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania naszych urządzeń.

Zalety produktów marki SALUS Controls:
Przykładowe produkty SALUS Controls

Quantum SQ610RF to wielofunkcyjny regulator temperatury z wbudowanym czujnikiem wilgotności, przeznaczony do bezprzewodowego sterowania produktami serii SALUS Smart Home. SQ610RF zapewnia sterowanie online (poprzez UGE600 i aplikację mobilną). Wśród wielu rewolucyjnych cech tego urządzenia na uwagę zasługują: możliwość wyboru algorytmu sterującego (ITLC, histereza, siłownik THB), wejście na dodatkowy czujnik (temperatury, zajętości – np. karta hotelowa), blokada PIN i ustawienie limitów temperatury (hotelarstwo), a także luksusowa funkcja komfortowej podłogi (Warm Floor).

Z kolei VS10WRF to cyfrowy regulator temperatury z precyzyjnym algorytmem grzania TPI, również z wejściem na dodatkowy czujnik temperatury (podłogi/powietrza) lub zajętości (np. karta hotelowa). VS10WRF służy do bezprzewodowego sterowania urządzeniami z serii SALUS Smart Home: listwa centralna KL08RF, głowica TRV, moduł sterujący RX10RF. Może być sterowane offline (z koordynatorem CO10RF – wówczas pracuje jako regulator tygodniowy, dobowy lub programator czasowy CWU – z RX10RF) oraz online (za pomocą bramki UGE600 i aplikacji SALUS Smart Home). Oferuje możliwość tworzenia własnych harmonogramów.

UGE600, czyli uniwersalna bramka internetowa do urządzeń serii SALUS Smart Home. Sprzedawana z kablem LAN i zasilaczem, jest łatwym w montażu koordynatorem systemu SALUS Smart Home, który – wraz z bezpłatną aplikacją – pozwala na bezprzewodowe sterowanie online urządzeniami w sieci. Obsługa urządzeń następuje z poziomu smartfona lub komputera.

Reasumując

Aby spełnić standardy określone w nowym rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury, domy jednorodzinne będą musiały być dobrze izolowane oraz zasilane zieloną energią (obojętną dla środowiska). Im większy udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym budynku mieszkalnego, tym większe szanse na sprostanie standardom WT 2021.

Naszą przyszłością są więc domy energooszczędne, w których zaletą nie do przeceniania – poza wymiarem ekologicznym – jest tańsza eksploatacja (ciepło akumulowane wewnątrz budynku).

Urządzenia sterujące ogrzewaniem nie tylko znacznie się przyczyniają do podniesienia komfortu cieplnego użytkowników, ale – poprzez ograniczenie stanów przesterowania i bezcelowego zużywania energii – wspomagają walkę z globalnymi zmianami klimatycznymi i ich fatalnym wpływem na zdrowie człowieka.

;;https://salus-controls.pl/wp-content/uploads/2020/10/cover.jpg|_|Dzięki wielofunkcyjnemu regulatorowi Quantum sterowanie ogrzewaniem wskakuje na najwyższy poziom wygody i komfortu.;;https://salus-controls.pl/2020/08/28/quantum-czy-znasz-juz-nasz-flagowy-regulator-temperatury-2/;;Quantum – czy znasz już nasz flagowy regulator temperatury?;;

Branża Smart Home nieustannie się rozwija. Bezpieczeństwo, komfort, oszczędności i ekologia to główne korzyści z posiadania inteligentnego domu. Ale liczy się też atrakcyjny, pasujący do nowoczesnych wnętrz design produktów. Wychodząc temu naprzeciw, firma SALUS Controls zaprojektowała wyjątkowy model regulatora temperatury – Quantum.

Z tekstu się dowiesz:

Quantum w inteligentnym domu

Czego potrzebujesz, aby sterować temperaturą w swoim domu? Przemyślanych, niezawodnie działających urządzeń. Decydujesz się więc na zaufaną markę, a w ramach tej marki, na klasę sprzętu odpowiadającą Twoim potrzebom.

Szukasz wariantu ekonomicznego, standardowego czy premium? W ofercie SALUS Controls zapewniamy każdą opcję. Wiemy, że chcesz mieć wybór.

Dziś jednak opowiemy o produkcie najwyższej klasy, o naszej dumie – przystosowanym do wszystkich typów ogrzewania, wielofunkcyjnym regulatorze temperatury, który nazwaliśmy Quantum.

Dostępne warianty naszego flagowca:


a. Model SQ610 – podtynkowy, zasilany 230V
b. Model SQ610RF – natynkowy, zasilany akumulatorowo

Zalety

Nowatorski produkt firmy SALUS Controls z wbudowanym czujnikiem wilgotności cechuje prostota obsługi i montażu, który możliwy jest na każdym etapie użytkowania budynku. Nieważne, czy budujesz swój wymarzony dom, czy remontujesz starą, rodzinną kamienicę. Instalacja naszego sterownika nie mogłaby już być szybsza, a menu bardziej przyjazne.

Quantum jest elegancki i płaski (ma zaledwie 10 mm grubości w opcji przewodowej i 11 mm w opcji bezprzewodowej). Jego podświetlany ekran ułatwia programowanie oraz odczytywanie danych. Możliwość tworzenia własnych harmonogramów pracy sprzyja personalizacji, czyli przystosowaniu urządzenia do Twoich indywidualnych potrzeb. Funkcja komfortowej podłogi (Warm Floor) pozwala utrzymać przyjemną temperaturę podłogi, niezależnie od aktywnego programu grzewczego. Na przykład wtedy, gdy nie ma potrzeby dogrzania pokoju, ale chcesz stąpać po ciepłym podłożu.

Quantum pracuje w oparciu o technologię ZigBee, którą najprościej można wytłumaczyć jako domową sieć, za pośrednictwem której urządzenia porozumiewają się ze sobą. Przykładowo: czujnik otwarcia „poinformuje” system, że zostało otwarte okno i należy wyłączyć ogrzewanie, a przycisk OneTouch – jeżeli takie dostanie zadanie – zakomunikuje inteligentnym wtyczkom potrzebę włączenia świateł w wybranych pokojach. Smart!

Wyjątkowość Quantum wynika przede wszystkim z jego możliwości technologicznych. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, jest w stanie sterować nawet wszystkimi strefami w listwie. Dzięki temu może ogrzewać dużą otwartą powierzchnię, np. salon połączony z kuchnią i jadalnią… albo halę sportową.

Ogrzewanie Twojego domu wskakuje na najwyższy poziom również dzięki optymalizacji pracy regulatora. Wśród jego wielu przydatnych funkcji, ta szczególnie zasługuje na uwagę, ponieważ poprawia Twój komfort termiczny. Jest Ci idealnie ciepło – nigdy nie jesteś ani zmarznięty, ani przegrzany.

Jak to działa?

Matematycznie. Opracowane przez naszych technologów algorytmy obliczają najlepszy moment włączania i wyłączania źródła ciepła tak, aby w wybranym przedziale czasowym lub o konkretnej godzinie w pomieszczeniach panowała zadana przez Ciebie temperatura. Impulsowe, kilkuminutowe dogrzewanie utrzymuje w pokojach warunki, jakich potrzebujesz.

Jeśli zaś potrzeby Twojego organizmu chwilowo się zmienią, masz możliwość skorzystania z trybu tymczasowego nadpisania temperatury. Ręcznie dopasujesz do swojego nastroju ustawienia systemu, utrzymując je do czasu kolejnej zmiany w harmonogramie grzania.

Podsumowując – dlaczego sterowanie jest wygodne?

Ponieważ dla każdego pomieszczenia możesz tworzyć osobne, pasujące Ci harmonogramy, które automatyzują pracę Twojego systemu ogrzewania (nie musisz o nim pamiętać ani go aktualizować) lub – nadpisując ustawiony wcześniej harmonogram – na bieżąco możesz zmieniać parametry działania swojego regulatora temperatury.

Online? Offline? Ty wybierasz

W połączeniu z bramką i aplikacją internetową Quantum jest częścią SALUS Smart Home. Model SQ610 w trybie online bezprzewodowo się komunikuje z pozostałymi elementami smart systemu (listwami, głowicami, wtyczkami, przekaźnikami). W trybie offline (czyli bez aplikacji i bez dostępu do Internetu) bezprzewodowa praca regulatora jest możliwa pod innym niż bramka „kierownictwem” – dostępnego w ofercie koordynatora trybu lokalnego (CO10RF).

Co istotne, korzystanie z zalet flagowca firmy SALUS Controls nie jest wykluczone i bez współpracy z wyżej wymienionymi urządzeniami. Quantum SQ610 świetnie się sprawdzi w roli samodzielnego regulatora, podłączonego przewodowo do odbiornika (np. przewodowej listwy sterującej lub bezpośrednio do urządzenia grzewczego, np. kotła). Skonfigurowany w ten sposób sterownik również można dodać do aplikacji SALUS Smart Home, zapewniając mu bezprzewodową komunikację z innymi elementami systemu.

Dla kogo?

Zalety tak nowoczesnego urządzenia docenią klienci, którym zależy na idealnym sterowaniu w swoim domu ogrzewaniem. Ale nie tylko. Quantum to prawdziwa gratka dla hotelarzy. W naszym sprytnym urządzeniu można ustawić kod PIN oraz limity nastawy, dzięki czemu goście hotelowi wyregulują w pokojach temperaturę tylko w granicach ustalonych przez właściciela. Jeżeli więc wynajmujesz pokoje w nadmorskim lub górskim pensjonacie, nie obawiaj się klientów-zmarzluchów i niekontrolowanego wzrostu opłat za energię. Odpowiedni regulator temperatury (Quantum) powstrzyma niefrasobliwość Twoich gości.

Elastyczność i wielofunkcyjność Quantum jest tak duża, ponieważ wynika z troski o wygodę i zadowolenie użytkownika. Tworząc nowy model regulatora temperatury eksperci firmy SALUS Controls mieli jedno podstawowe założenie: oddać w Twoje ręce prawdziwą zdobycz nowoczesnej automatyki budynkowej. Stworzyć urządzenie, które – jeśli zechcesz – idealnie się wpasuje w Twój system inteligentnego domu.

;;https://salus-controls.pl/wp-content/uploads/2020/08/babka-z-quantum-gotowe2.jpg|_|Z tysiąca powodów, dla których warto nam zaufać, wybraliśmy dwa. Zobacz, jakie!;;https://salus-controls.pl/2020/08/28/czym-wygrywa-salus-controls/;;Czym wygrywa SALUS Controls?;;
Z wielu powodów, dla których warto nam zaufać, wybraliśmy dwa.
Zobacz, jakie!

Nowoczesne technologie stworzył człowiek w służbie człowiekowi. Truizm? Być może, ale jeden z tych, które nie straszą banalnością.

Czujniki bezpieczeństwa, optymalnie wysterowana instalacja grzewcza, podgrzana podłoga – każdego dnia doceniamy wkład w nasze życie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Dzięki nim żyjemy bezpieczniej, oszczędniej, wygodniej. No i przyjemniej.

Ciepło w pokojach oraz przytulne oświetlenie to – mówiąc metaforycznie – wrota do komfortu. Aby je otworzyć, potrzebne są dwa klucze: niezawodne urządzenia i odpowiednio przeszkolony człowiek, który je zainstaluje w Twoim domu.

Z tekstu się dowiesz:

1. Łatwa obsługa zaawansowanej technologii

Nie taki diabeł straszny, jak go malują

W naszych regulatorach temperatury nie musisz się bać zawiłego menu i skomplikowanych ścieżek dostępu do potrzebnych funkcji. Firma SALUS Controls projektuje swoje urządzenia według zasady „trzech szybkości”:

Komfort użytkownika to cel naszych starań. Dla przykładu, z rozbudowanego technologicznie regulatora temperatury Quantum SQ610 korzysta się łatwo i przyjemnie, czemu sprzyja: podświetlany ekran, czytelne menu, personalizacja wyświetlanych informacji (czyli możliwość decyzji, które parametry pracy regulatora na wyświetlaczu będą widoczne, a które ukryte).

Urządzenie może działać zarówno w sieci bezprzewodowej (z bramką internetową UGE600 lub koordynatorem CO10RF), jak i jako samodzielny sterownik, podłączony przewodowo do odbiornika. Jeżeli konfiguracja Quantum odbędzie się przez bramkę internetową, z tej drugiej opcji można przejść do pierwszej – dodać regulator do systemu SALUS Smart Home. Pozwoli to na sterowanie online oraz na komunikację z jego innymi elementami.

Co ważne, zredukowaliśmy do minimum liczbę kliknięć, którą instalator musi wykonać przy pierwszym uruchomieniu naszego flagowego regulatora temperatury. Można zakończyć jego instalację w kilku krokach:

  1. Podłączenie regulatora do napięcia 230V
  2. Wybór języka instalacji i obsługi urządzenia
  3. Wybór trybu – powtórzmy:

Z nami nie taki diabeł straszny, jak go malują! Łatwa obsługa zaawansowanej technologii jest nie tylko wiodącą cechą, ale i jedną z najmocniejszych stron firmy SALUS Controls.

2. Eksperci SALUS Controls

Praktyka czyni mistrza

Przedstawiciele handlowi oraz instalatorzy produktów marki SALUS Controls to nie są ludzie przypadkowi. Zanim ktokolwiek rozpocznie na dobre swoją zawodową przygodę z nasza firmą, przechodzi dokładne szkolenie produktowe.

Po poznaniu niezbędnej teorii, nasze szkolenia wchodzą w etap o charakterze warsztatowym i obejmują prezentacje przy atrapach instalacji. Uczymy:

Praktyka czyni mistrza, dlatego często wykorzystywanym elementem wdrożeniowym jest asystowanie doświadczonemu instalatorowi podczas montowania urządzeń w rzeczywistym budynku, czyli w domu/biurze klienta. Etap końcowy nie nadchodzi właściwie nigdy, ponieważ nasi ludzie regularnie uczęszczają na praktyczne i teoretyczne szkolenia uzupełniające posiadaną już wiedzę.

Szkolenia online i webinary

W ostatnich miesiącach ogromny nacisk położyliśmy na możliwość uczestnictwa w rzetelnych szkoleniach online. Zorganizowaliśmy cykl tematycznych webinarów, podczas których nasi eksperci przedstawiali serie produktów SALUS Smart Home, doradzali w wyborze, omawiali sposoby instalacji i parowania urządzeń, a także odpowiadali na pytania uczestników. Zapis transmisji webinarów dostępny jest na kanale YouTube SALUS Controls Polska:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHRI9rLXTHVSal_sjMdd6-tsV7yFKECD7
Kanał YouTube SALUS Controls Polska

W formie internetowej dostępne są także podane w przystępny sposób szkolenia na temat pozostałych serii produktów SALUS Controls.

Nie zgubisz się w technologicznym świecie SALUS Controls. Nasi eksperci pomogą w wyborze sprzętu odpowiadającego Twoim warunkom domowym (przedstawiciele handlowi), zainstalują go i nauczą Cię obsługi (instalatorzy), a także odpowiedzą na wszelkie pytania w dowolnym momencie użytkowania urządzeń (serwis).

Z wielu powodów, dla których warto nam zaufać, wybraliśmy dwa.

Teraz już wiesz, jakie.

;;https://salus-controls.pl/wp-content/uploads/2020/08/grafika_1-920x4002-1.jpg|_|Jesteśmy z Wami od wielu lat. Gotowi na wyzwania rynku i otwarci na Wasze potrzeby, stworzyliśmy blog firmowy.;;https://salus-controls.pl/2020/08/27/witaj-swiecie/;;Witajcie na blogu SALUS Controls!;;

Jesteśmy z Wami od wielu lat. Gotowi na wyzwania rynku i otwarci na Wasze potrzeby, stworzyliśmy blog firmowy, na którym zapewniamy:

Jesteś instalatorem?

Bądź na bieżąco z blogiem SALUS Controls. Z nami zyskujesz: profesjonalne doradztwo w zakresie doboru i montażu produktów oraz solidną pomoc techniczną na każdym etapie współpracy.

Jesteś użytkownikiem…

którego zainteresowały produkty SALUS Controls? Zapraszamy do lektury, dzięki której poznasz bogatą ofertę urządzeń zapewniających idealne sterowanie ogrzewaniem w Twoim domu.

Jesteś deweloperem?

Zostań z nami, a z łatwością się dowiesz, w jaki sposób – stawiając na automatykę budynkową – podnieść wartość inwestycji na trudnym rynku nieruchomości.

Dlaczego warto nas czytać?

Ponieważ nasza firma powstała z miłości do nowoczesnej technologii. Na blogu podzielimy się z Wami tym, w czym jesteśmy najlepsi – wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie sterowania ogrzewaniem.

;;https://salus-controls.pl/wp-content/uploads/2020/08/Cover-1920x7501-1-2.png