Polski
English
Українська
Český
Български
Slovenský
Srbija
Русский
Latvija
Lietuva
Slovenija
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Ελληνικά
Española
Italiano
Eestlane

Dofinansowanie wymiany pieca w ramach programu Czyste Powietrze

27/12/21


Powrót

Nosisz się z zamiarem wymiany starego pieca na nowocześniejsze, bardziej efektywne i ekologiczne źródło ciepła? To bardzo dobra decyzja. Popularne „kopciuchy” są bowiem nie tylko szkodliwe, ale też niewygodne w użytkowaniu i trudne w utrzymaniu. Co więcej, obecnie można skorzystać z atrakcyjnego wsparcia finansowego przy wymianie pieca. Oferuje je między innymi program Czyste Powietrze. Sprawdź, kto może uzyskać dofinansowania i jak to zrobić!

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to ogólnopolska akcja promująca rozwiązania wpływające na poprawę jakości powietrza w Polsce, czyli na redukcję smogu, a także zwiększenie wydajności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jednym z najważniejszych jej elementów jest program dotacji skierowany do wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać 100 tys. zł.

Dotacje przysługują przede wszystkim do wymiany starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowocześniejsze urządzenia grzewcze. Można również uzyskać dofinansowanie rozmaitych prac związanych z termomodernizacją budynku.

Czyste Powietrze – rodzaje wspieranych przedsięwzięć i maksymalne kwoty dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze zależy od dochodów gospodarstwa domowego. Do podwyższonego poziomu dofinansowania można być uprawnionym, jeśli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Łącznie w ramach podwyższonego poziomu dotacji można uzyskać do 37 tys. zł. Podstawowy poziom dotacji obejmuje maksymalnie 30 tys. zł. Jakie prace podlegają dofinansowaniu?

Będąc uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania, największą dotację można uzyskać, decydując się na wymianę kotła na paliwo stałe na pompę ciepła (gruntową lub typu powietrze-woda): do 30 tys. zł w przypadku jednoczesnego montażu instalacji fotowoltaicznej lub do 25 tys. zł bez fotowoltaiki. W przypadku wymiany pieca na inne źródło ciepła można uzyskać odpowiednio 25 lub 20 tys. zł. Dotacja przysługuje w obu przypadkach również do takich prac jak:

 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym montaż kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wykonanie ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 • wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej lub ekspertyz związanych z powyższymi przedsięwzięciami.

Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania przysługuje do 37 tys. zł przy wymianie starego pieca na dowolne nowoczesne źródło ciepła i montażu instalacji fotowoltaicznej (bez instalacji PV – do 32 tys. zł) oraz dodatkowo wykonaniu wszystkich wymienionych powyżej prac. Można też uzyskać dotację do prac termomodernizacyjnych nawet wtedy, gdy nie dokonuje się wymiany pieca – wówczas maksymalna kwota wsparcia to odpowiednio 15 lub 10 tys. zł. Na stronie internetowej programu można znaleźć maksymalny wymiar dotacji dla każdego z rodzajów inwestycji.

Czyste Powietrze – jak uzyskać dofinansowanie wymiany pieca?

Jak uzyskać dofinansowanie? Wystarczy złożyć wniosek jedną z trzech dostępnych dróg:

 • przez Internet,
 • osobiście w urzędzie,
 • za pośrednictwem banku.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obsługującego województwo, na którego terenie znajduje się nieruchomość beneficjenta. Na stronach WFOŚiGW można znaleźć obowiązujący formularz wniosku i instrukcję jego wypełniania. Aby móc przesłać dokumenty drogą elektroniczną, należy się zarejestrować w Portalu Beneficjenta z użyciem Profilu Zaufanego. Umowy z beneficjentami będą podpisywane do końca 2027 roku, a działalność całego programu ma się zakończyć wraz z nadejściem roku 2030.

Kontakt
Podejmij współpracę

Dane teleadresowe


Kontakt

+48 324 417 637

pon.-pt.: 800-2000
sobota: 800-1400

  InstalatorUżytkownikDeweloper
  Salus

  Dystrybutor marki SALUS Controls:
  QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.

  ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice,
  woj. śląskie, PL,
  NIP: 638 180 68 25,
  KRS: 0000440955,
  tel: +48 324 417 637,
  fax: +48 32 790 44 85

  image/svg+xml

  © QL CONTROLS 2020 / All Rights Reserved